Kenaikan BBM Bayangi Pelemahan Indeks Saham – VIVA